Grote woning of luxe residentie

De verzekeringsmarkt van de « Grote woningen » is een speciale verzekeringsbranche waarin de acteurs minder talrijk zijn en waar het verzekeringsaanbod lijkt te dalen als men de belangrijke stijging van de studieaanvragen nagaat.

Wat is een « GROTE WONING »?

Worden als « GROTE WONING » beschouwd de volgende woningen:

 • De gebouwen waarvan de bewoonbare oppervlakte boven de 500m2 ligt
 • De gebouwen van meer dan 15 plaatsen
 • De woongebouwen waarvan het Maximaal Mogelijke Sinister (MMS) 1,5 miljoen euros overschrijdt.
 • De beschermde kastelen en gebouwen, of de historische onderdelen zowel het geheel of een deel van het gebouw betreffen.

Vanaf het ogenblik dat een verblijf tot deze categorie behoort, dient het risico bestudeerd te worden.

2 formules zijn tot uw beschikking:

 1. WAARBORG in «BENOEMDE RISICO’S » : brand en gelijksoortige evenementen evenals de opties (zie ons product Woning – tweede verblijf)
 2. WAARBORG « ALLE RISICO’S » WONING:
  • Alle risico’s « uitgezonderd » : alle evenementen die aan de criteria van schade aan de woning beantwoorden.
  • Verzekering in eerste risico zonder onderverzekering
  • Wereldwijde dekking van persoonlijke goederen, verzamelobjecten en waardevolle voorwerpen, en aan het eerste risico
  • Gratis uitbreidingen:
   • De waarborg « Aansprakelijkheid » dekt de aansprakelijkheid die u ten laste zou kunnen worden gelegd voor de schade aan de vakantiewoning en studentenkot
   • De waarborg « Aansprakelijkheid » dekt de aansprakelijkheid die u ten laste zou kunnen worden gelegd voor de schade aan de hoofverblijfplaats en haar park tot 20ha oppervlakte
  • ...

De + voor het gebouw

 • Gebouw gevaloriseerd door expertise
 • Tuin en waterpartijen gedekt tegen brand, bliksem en vandalisme
 • Waarborg hekken, poorten en hagen beschadigd ingevolge het omvallen van een boom

De + voor de inhoud:

 • Meubilair, standbeelden en gedekte versieringen
 • Niet geïnventariseerde inhoud en waardevolle voorwerpen gedekt in 1ste risico
 • Geïnventariseerde waardevolle voorwerpen en kostbare goederen, inclusief nieuwe verwervingen gedekt in overeengekomen waarde

Waarborgen na sinister:

 • Bijstand 24u/24
 • Bewaking van het gebouw
 • Het opzoeken naar de oorsprong van de lekken
 • Herhuisvesting en verlies van huur
 • Herstel conform de regels van de kunst
 • Het vervangen van sloten in geval van diefstal of verloren sleutels

Vergoeding:

 • Van onroerende goederen in nieuwwaarde
 • Van de inhoud in nieuwwaarde
 • Van waardevolle of kostbare voorwerpen, die niet op de inventarislijst voorkomen, op basis van de vervangingswaarde

Van waardevolle of kostbare voorwerpen, die niet op de inventarislijst, op basis van de aangenomen (overeengekomen) waarde , inclusief de eventuele waardevermindering na restauratie