Bijstand woning

Bijstand brand voor uw woning in Frankrijk

Hulpverlening:

 • Service aan huis 24u/24 en 7d/7
  • Ten laste name van de kosten voor de depannage van elektriciteits- en gasinstallaties of loodgieterij binnen of buiten de woning
 • Organisatie van de volgende prestaties:
  • Onderhoud en schoonmaak van het zwembad
  • Grote schoonmaak van het tweede verblijf
  • Werken in het tweede verblijf (schilderen, beitsen, …)
  • Kinderopvang
  • Tuinieren
 • Organisatie en ten laste name van de visuele controle van de woning
  • In geval van weersomstandigheden en op aanvraag van de cliënt, voert een dienstverlener een visuele controle uit van het dak en de verschillende openingen van de woning (omvallende boom die op het dak terechtkomt, …)

Juridische diensten :

 • Juridische informatie over tweede verblijven per telefoon : ,
  • Wijkregels, mede-eigendom, vastgoedfiscaliteit, verfraaiings-, rehabilitatie-, renovatie-, en inrichtingswerken, dienstprestaties en familiebananen
 • In geval van werken uitgevoerd op het tweede verblijf
  • In contact treding met een expert die de cliënt zal vergezellen bij de opstelling van het proces-verbaal van oplevering der werken

Zie eveneens onze packs

De depannage-, huishoudelijke toestellen-, beeld-, en klankpack

(Enkel voor toestellen in Frankrijk aangekocht)

Alle toestellen van de woning zijn gewaarborgd.

In tegenstelling tot de uitgebreide waarborgen verkocht door de grootwinkelbedrijven die enkel één toestel waarborgen per gekochte uitgebreide dekking, laat het depannagepack toe het geheel van de toestellen die de woning uitrusten te dekken, of deze al dan niet, voor of na de onderschrijving van het depannagepack aangekocht werden.


Hoe werkt het ?

De telefonische onthaaldienst gaat na of het defect toestel gedekt wordt door het pack.

Daarna, de dienst met de cliënt:

° bepaalt de oorsprong van het defect

° evalueert de aard van het probleem

° in de meest eenvoudige gevallen, helpt het toestel terug op te starten.

Indien het telefonisch onderhoud niet tot een oplossing leidt, verplaatst de dichtste bijgelegen dienstverlener zich bij de cliënt thuis.

De herstellingen, stukken, arbeidsloon en verplaatsing zonder kostenplafond worden in hun geheel ten laste genomen.

Indien het defect niet verholpen kon worden via telefonisch onderhoud, zal de interventie bij de cliënt thuis gepland worden binnen 48 u, na het ontvangen van de factuur van het defect toestel.

Het Libradom pack

Het doel van de waarborgen bestaat uit, in geval van tekortkoming, het herstellen van de gas-, electriciteits- of loodgieterijinstallatie, door de interventie van een erkend dienstverlener.

Libradom is een hulpverleningsdienst met:

° een netwerk van erkend ambachtsmannen

° een volledig ten laste genomen interventie

° een volledige organisatie van de depannage

Hoe werkt het ?

Een telefonische dienst houdt zich 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ter beschikking in geval van schade.

Deze dienst zal de problemen trachten op te lossen en bepalen of een interventie nodig blijkt. Indien wel, wordt er een erkend hulpverlener naar de woonplaats van de verzekerde gestuurd. Komt het schade voor van maandag tot vrijdag tussen 8 en 16u ? Dan wordt een interventie binnen de 4 uren gepland. Buiten deze uren komt deze zo spoedig mogelijk.

De dienstverlener krijgt automatisch de opdracht na de oproep van de cliënt.

Het aantal interventies is beperkt tot 3 per jaar

In het Libradom Pack zijn de stukken, arbeidskracht en verplaatsingskosten inbegrepen