Boot

Beleef uw passie met de verzekering

pleziervaart voor elke boot ingeschreven in Frankrijk

Een hoogwaardig contract, waarop de franse wet van toepassing is, dat u toelaat uw passie te beleven in alle sereniteit.

 1. Terugbetaling van de aankoopprijs

Is de boot vernietigd of gestolen binnen de 5 jaar volgend op de aankoop? Dan wordt deze terugbetaald aan de prijs waaraan u hem aankocht!

 1. 2 jaar zonder ongeval, geen vrijstelling meer

De franchise wordt met 50% verminderd na een jaar zonder sinister en met 100% na 2 jaar zonder ongeval.

 1. Vergoeding van de schade zonder vrijstelling in geval van totaal verlies of volledige diefstal
 1. Vermindering voor ervaren schippers die over een maritieme ervaring beschikken van minstens één jaar
 1. Tarief vermindering wegens het uit de vaart brengen van een schip

* * *

Boten, incl. rubberboten

Kies een formule die het best aangepast is aan uw behoeften :

Formule 1 : Burgerlijke Aansprakelijkheid, Verdediging en Beroep en Bergingskosten

Formule 2 : Diefstal, brand, stranding, bootongeval, ten laste name van de lichtings-, hulp- en reddingskosten (+ formule 1)

 ...en de opties die U en uw boot beschermen :

 • Bijstand van uw boot en aan personen (eigenaar van het vaartuig, bemanning en passagiers gratis aan boord):

Ten laste name van de medische kosten in het buitenland en/of repatriëring. Als de boot geïmmobiliseerd is, ten laste name van de hotelkosten, versturing van de losse stukken onvindbaar ter plaatse. In geval van avarij, ten laste name van de verplaatsing van een technieker gespecialiseerd in de herstelling

 • Rechtsbijstand

Ten laste name van de gerechtskosten en erelonen.

Hulp bij poging tot een minnelijke schikking en bij juridische procedure in geval van geschil in verband met uw boot

 • Veiligheid in geval van ongeval tijdens de vaart:

Storting van een kapitaal aan de echtgenoot(note) in geval van blijvende ongeschiktheid of overlijden.

Terugbetaling van de ten uwe lasten gebleven medische kosten

Geniet bovendien van de volgende specifieke waarborgen:

Voor de rubberboot: Motorstoring valt binnen de dekking van de verzekering in geval van beschadiging of het tenietgaan door een ongeluk

Aanhangwagen minder dan 750 kg? Hij is gewaarborgd in burgerlijke aansprakelijkheid maar eveneens bij schade en diefstal

* * *

Jacht

U kan opteren tussen een aantal mogelijke waarborgen om U, uw boot en uw passagiers te beschermen :

 1. Mogelijke waarborgen voor de jacht
  • Schade, totaal verlies
  • Gedeeltelijke diefstal, volledige diefstal, vandalisme
  • Aanslagen, terrorisme, oorlog, zeeroverij
  • Bergingskosten
  • Het lichten van een wrak
  • Bijstand en redding
 1. Mogelijke waarborgen voor de eigenaar/ zeevaarder
  • Burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief BA-watersporten
  • Rechtsbijstand
  • Waarborg kunstwerken
  • Bedrijfsverlies (in geval van charter)
 1. Mogelijke waarborgen voor de passagiers
  • Veilig varen
  • Persoonlijke bezittingen
  • Onderzoekskosten
  • VIP Bijstand
  • VIP Conciërge
 1. Mogelijke waarborgen voor de bemanning
  • Bijstand
  • Sociale zekerheid